top of page
  • Writer's pictureTosca Puno

PUNO NG PAGMAMAHAL ❤

Sa mga minamahal ko pong tiga-Makati, taos puso po akong nagpapasalamat sa tiwala at pagmamahal na inyong ipinadama sa aking Ama na si Councilor Rico J. Puno.

Salamat din po sa Siyam na taon na ako po ay inyong pinagkatiwalaan bilang inyong Konsehal sa Distrito Uno ng Makati. Isang karangalan po ang mahalin ng ganito ng mga tiga-Makati at mabiyayaan ng Panginoong Hesus na maglingkod po sa inyong lahat. 

Sana po ay matulungan po ninyo ako na makapaglingkod po sa inyong muli at maipagpatuloy ang magagandang nasimulan ng aking Ama. Sa tulong po ni Lord, gagalingan ko pa po!😍

Sa patnubay ng Panginoon, sama-sama po nating pagtibayin ang ating pinakamamahal na Tahanan, ang Lungsod ng Makati. Buong tapang po nating labanan ang kawalan ng pag-asa sa buhay at lalo pa pong bigyang halaga ang moralidad sa ating Lungsod. 

Asahan po ninyo ang aking taos-pusong serbisyo at sisikapin ko po na kayo ay mabigyan ng mahusay na pamamalakad na may katapatan, pagmamahal, at may takot sa Diyos. 

Ako po ang inyong lingkod na si Tosca Puno-Ramos na tumatakbo bilang inyong Konsehal sa Distrito Uno ng Makati; SA DIYOS AT SA TAO, MAGLILINGKOD PO NG BUONG PUSO!❤

BENTE QUATRO po sa inyong mga balota! 😍

Vote Straight TEAM BE NICE!!!☻ 

Plataporma De Gobyerno.

34 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page